CAFECONTROL

Các dịch vụ

Các dịch vụ

16 Jun 2021
15 Jun 2021

Đánh giá chứng nhận sản phẩm

I. GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN     Hoạt động đánh giá, chứng nhận của CAFECONTROL bắt đầu từ năm 2002 cho tiêu chuẩn UTZ Kapeh về thực hành canh tác và chế biến cà phê. Đây là loại hình đánh giá, chứng nhận sản phẩm phù hợp đầu tiên ở Việt Nam. Trong… Continue reading Đánh giá chứng nhận sản phẩm
06 Jun 2021

Dịch vụ phân tích – Thử nghiệm

Phòng lab Cafecontrol đã được chứng nhận ISO 17205:2017 (VILAS 851) bởi VP.Công nhận chất lượng- BoA (Bộ KHCN). Các dịch vụ phân tích thử nghiệm của Cafecontrol bao gồm: Các chỉ tiêu cơ – lý theo các yêu cầu của tiêu chuẩn trong hợp đồng. Các chỉ tiêu hóa học: + Độc tố: aflatoxin,… Continue reading Dịch vụ phân tích – Thử nghiệm
05 Jun 2021

Đăng ký ngay để nhận được thông tin sớm và chính xác nhất

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Hãy trở thành người đầu tiên hợp tác với chúng tôi
  02838207552
  Chat zalo
  Chat zalo
  Chat zalo Call Now Button