CAFECONTROL

Ban điều hành

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hội Đồng Quản Trị:

Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Thứ Triệu

Email: trieuphamhcm@gmail.com

 

Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Nam Hải

Email: namhai@cafecontrol.com.vn

 

Ban Giám Đốc:

Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Nam Hải

Email: namhai@cafecontrol.com.vn

 

Phó Tổng Giám đốc: Ông Phan Xuân Long

Tel: 0915 778 421

Email: xuanlong@cafecontrol.com.vn

 

Các Phòng/ Chi nhánh

Phòng Giám định Cà phê – Hồ tiêu – Gạo:

Trưởng phòng: Ông Mạch Tấn Phát

Tel : 0913 919 711

Email: tanphat@cafecontrol.com.vn

 

Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Tiên

Tel : 0913 121 417

Email: vantien@cafecontrol.com.vn

 

Phó phòng: Ông Chương Chấn Hiếu

Tel : 0907 670 797

Email: chanhieu@cafecontrol.com.vn

 

Phòng Giám định Điều – Điều thô:

Trưởng phòng: Ông Phạm Đức Hậu

Tel : 0913 812 626

Email: duchau@cafecontrol.com.vn

 

Phòng Dịch vụ Khử trùng:

Trường phòng: Ông Trần Hữu Đức

Tel: 0983 646 630

Email: tranduccfc@yahoo.com.vn or fumigation@cafecontrol.com.vn

 

Phòng Dịch vụ chứng nhận:

Trường phòng: Ông Lê Hồng Vinh

Tel : 0913 435 161

Email: pcncafecontroldaklak@gmail.com

 

Phó phòng: Ông Bùi Thu

Tel : 0984 808 405

Email: thubuicafecontrol@gmail.com

 

Phòng Tổ chức- Tổng hợp- Chứng thư:

Trưởng phòng: Bà Trần Thị Mai Liên

Tel : 0982 485 552

Email: mailien@cafecontrol.com.vn

 

Phòng Kế toán- Tài vụ:

Trưởng phòng: Bà La Thanh Phương Thảo

Tel : 0939 034 646

Email: phuongthao@cafecontrol.com.vn

 

Chi nhánh Hà Nội:

Giám đốc Chi nhánh: Ông Lương Đức Khánh

Tel : 0982 026 661

Email: cfc044@gmail.com

 

Chi nhánh Gia Lai:

Giám đốc Chi nhánh: Ông Vũ Mạnh Hùng

Tel : 0918 184 188

Email: hungcafecontrol@gmail.com

 

Chi nhánh Lâm Đồng:

Giám đốc Chi nhánh: Ông Phạm Văn Hiệu

Tel : 0918 776 484

Email: phamvanhieucfc@gmail.com

 

Chi nhánh Daklak:

Giám đốc Chi nhánh Daklak: Ông Lê Hồng Vinh

Tel : 0913 435 161

Email: pcncafecontroldaklak@gmail.com

 

Phó Giám đốc Chi nhánh: Ông Lê Đức Đoàn

Tel : 0947 011 811

Email: leducdoancp@gmail.com

Đăng ký ngay để nhận được thông tin sớm và chính xác nhất

  ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  Hãy trở thành người đầu tiên hợp tác với chúng tôi
  02838207552
  Chat zalo
  Chat zalo
  Chat zalo Call Now Button