rolex replica cheap lace dresses
Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2017.
6/20/2017 3:30:46 PM
Công ty Cổ phần giám định Cà phê và hàng hóa XNK - Cafecontrol thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017 và mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2022. Nội dung cụ thể của thông báo, kính mời quý cổ đông xem file đính kèm. Xem file đính kèm
Hỗ trợ trực tuyến
Cafecontrol 01
Cafecontrol 02
(028) 3820 7552
(028) 3820 7553
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 5
   Truy cập trong ngày : 8
   Tổng số truy cập : 495993