rolex replica cheap lace dresses
Thông báo chốt danh sách cổ đông chia cổ tức lần 1 năm 2020 và cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2021
3/7/2021 5:42:01 PM
Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK - CAFECONTROL thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông chia cổ tức lần 01 năm 2020 và danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021Công ty cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa XNK - CAFECONTROL thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông chia cổ tức lần 01 năm 2020 và danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2021.

Nội dung cụ thể của thông báo kính mời quý cổ đông xem file đính kèm
Hỗ trợ trực tuyến
Cafecontrol 01
Cafecontrol 02
(028) 3820 7552
(028) 3820 7553
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 38
   Truy cập trong ngày : 356
   Tổng số truy cập : 762568