rolex replica cheap lace dresses
Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
8/19/2015 2:39:49 PM
Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu CAFECONTROL gửi đến quí cổ đông tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2015


Tài liệu ĐHCĐ vui lòng download tại đây

Sơ yếu lí lịch ứng cử viên tham gia bổ sung download tại đây

Phiếu đăng kí ĐHCĐ bất thường download tại đây

Hồ sơ ứng viên HĐQT download tại đây

Hồ sơ ứng viên BKS download tại đây

Giấy ủy quyền download tại đây


Hỗ trợ trực tuyến
Cafecontrol 01
Cafecontrol 02
(028) 3820 7552
(028) 3820 7553
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 16
   Truy cập trong ngày : 30
   Tổng số truy cập : 612650