rolex replica cheap lace dresses
Quy trình đánh giá, Quy định tính phí, Mẫu đơn chứng nhận UTZ

-   Quy trình đánh giá chứng nhận UTZ (chi tiết xem tại đây)

-   Quy chế chứng nhận UTZ - phiên bản 4.3  (chi tiết xem tại đây)

-   Quy định tính phí chứng nhận UTZ CERTIFIED  (chi tiết xem tại đây)


-   Các checklist UTZ áp dụng cho Thành viên UTZ:

+    Đối với ca cao và chè (Hệ thống Good Inside Portal)

      Checklist dành cho nhóm (chi tiết xem tại đây)

      Checklist dành cho chứng nhận đơn lẻ  (chi tiết xem tại đây)

      Checklist dành cho Module  (chi tiết xem tại đây)

      Checklist dành cho Quy trình Giám sát nguồn gốc (chi tiết xem tại đây)

      Danh sách nông hộ dành cho hệ thống Good Inside Portal (chi tiết xem tại đây)


+    Đối với cà phê (Hệ thống MultiTrace):

      Bản tự đánh giá dành cho chứng nhận Bộ nguyên tắc (chi tiết xem tại đây)

      Danh sách nông hộ dành cho hệ thống MultiTrace (chi tiết xem tại đây)

      Bản tự đánh giá dành cho chứng nhận Quy trình GSNG - đa địa điểm (chi tiết xem tại đây)

      Bản tự đánh giá dành cho chứng nhận Quy trình GSNG - đơn lẻ (chi tiết xem tại đây)


-   Đơn yêu cầu đánh giá chứng nhận UTZ (mẫu đơn tải về tại đây)

-   Quy định ghi nhãn và sử dụng logo UTZ (chi tiết xem tại đây)

-   Các nguyên tắc chuyển tiếp UTZ-RA  (chi tiết xem tại đây)

 


Hỗ trợ trực tuyến
Cafecontrol 01
Cafecontrol 02
(028) 3820 7552
(028) 3820 7553
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 41
   Truy cập trong ngày : 349
   Tổng số truy cập : 762561