rolex replica cheap lace dresses
Quy trình đánh giá, Quy định tính phí, Mẫu đơn chứng nhận UTZ

- Quy trình đánh giá chứng nhận UTZ CERTIFIED (vui lòng nhấn vào đây để xem đầy đủ)

- Bản quy chế chứng nhận UTZ - phiên bản 4.3 (vui lòng nhấn vào ĐÂY để xem đầy đủ)

- Qui định tính phí chứng nhận UTZ CERTIFIED (vui lòng nhấn vào ĐÂY để xem đầy đủ)

- BỘ NGUYÊN TẮC - DANH MỤC THANH TRA MÔ ĐUN CÀ PHÊ, CACAO, CHÈ - PHIÊN BẢN 1.1 (chi tiết xem tại ĐÂY)

TIÊU CHUẨN QUY TRÌNH GIÁM SÁT NGUỒN GỐC  CÀ PHÊ, CA CAO, CHÈ (chi tiết xem tại ĐÂY)

- Đơn yêu cầu đánh giá chứng nhận DOWNLOADHỗ trợ trực tuyến
Cafecontrol 01
Cafecontrol 02
(028) 3820 7552
(028) 3820 7553
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 10
   Truy cập trong ngày : 164
   Tổng số truy cập : 682075