rolex replica cheap lace dresses
Bản tin Cafecontrol
Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2017. Công ty Cổ phần giám định Cà phê và hàng hóa XNK - Cafecontrol thông báo đến toàn thể quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2017 và mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018 - 2022. Nội dung cụ thể của thông báo, kính mời quý cổ đông xem file đính kèm.  Xem chi tiết »
Thông báo mất sổ chứng nhận cổ đông Thông báo mất sổ chứng nhận cổ đông  Xem chi tiết »
Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa XNK trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt II năm 2016.  Xem chi tiết »
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Xem chi tiết »
Hiển thị 9 đến 12 trong 17 tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Cafecontrol 01
Cafecontrol 02
(028) 3820 7552
(028) 3820 7553
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 14
   Truy cập trong ngày : 128
   Tổng số truy cập : 682039